Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

torsdag 29. august 2013

Bueskyting utsatt

Den planlagte bueskytingen før møtet 2. september utgår p.g.a. få påmeldinger. Ny dato og påmelding kommer etterhvert.

Møte 2. september

Neste møte i Klepp Idrettsråd der 2. september 2013 kl 20:00.

Sted er Orstadhuset.