Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

søndag 16. november 2014

tirsdag 28. oktober 2014

”222” arrangementet

Tirsdag 4. november kl 18.00 kjøres arrangementet: ”222” i gang i festsalen, Klepp rådhus.

”222” er et 222 minutters megaforedrag om Klepps historie. Foredragsholder er historiker Hallvard Nordås, som altså tar for seg Klepp-historien fra 1814 til 2014. Arrangementet er et lokalt arrangement i forbindelse med grunnlovsjubileet

Det hele starter kl 18.00 og er ferdig kl 21.42 (!)

Vi legger det hele opp i 4 a (ca) 45 minutters sekvenser med i alt tre pauser.

Del 1 starter ca kl 18.00
Del 2 starter ca kl 19.00
Del 3 starter ca kl 20.00
Del 4 starter ca kl 21.00

For de som ikke ønsker å være tilstede på hele arrangementet, så er det fullt mulig å komme og og når en ønsker i pausene. Under de tre pausene blir det forøvrig salg av mat og drikke, samt ulike og varierte kulturelle overaskelser.

Inngangspenger kr 50 for vaksne. Unge under 20 år går gratis.

Her har du link til arrangementsplakat: http://www.klepp.kommune.no/klepps-historie-paa-222-minutt

IKKE GÅ GLIPP AV ARRANGEMENTET. DETTE BLIR EN HISTORISK OG UNIK ENGANGS-BEGIVENHET.

Arrangører er Klepp kommune, Kulturavdelingen & Klepp Historielag

mandag 29. september 2014

Referat styremøte

Referat fra styremøte 25. september finner du her: Møtereferat KIR 2014-05

Minner om søknadsfrister for søknader om tilskudd (ref  http://www.klepp.kommune.no/skjema-for-tilskot)
- Tilskudd inventar og annet utstyr: 1. oktober
- Tilskudd eliteidrett: 1. oktober

onsdag 24. september 2014

Invitasjon til seminar 16.10

Klepp kommune inviterer til seminar om flerkulturell fritid i Klepp rådhus 16. oktober 18:00-21:00.

Invitasjonen går til ansatte, trenere og frivillige i lag og foreninger i Klepp kommune.

Kommunen ønsker å få til et samarbeid som gjør at integreringsarbeid i kommunen bare blir bedre og bedre.Til det trengs innspill fra de som er involverte i det daglige, og kjenner til hvor de største utfordringene ligger.

Ytterligere informasjon: Invitasjon til seminar om flrekulturell fritid.pdf

lørdag 28. juni 2014

Referat styremøte

Referat fra styremøte 3. juni 2004 finner du ved å gå til Møtereferat KIR 2014-04.

Treningstider til Klepphallen og Øksnevadhallen er tildelt, se Treningstider 2014-2015.xls for detaljert oversikt.

søndag 18. mai 2014

Bruksavtale Øksnevadhallen

Det har vært møte med Klepp Idrettsråd og Klepp Kommune angående evaluering av bruksavtalen med Øksnevadhallen.

Referat finner du her

onsdag 14. mai 2014

Referat styremøte

Referat fra styremøte 8. mai 2014 finnes online på: https://drive.google.com/file/d/0Bx4Y6tuneTw5RjhtLWxqcHdVTVU/edit?usp=sharing

Styret fanen er oppdatert med kontaktliste for styret i Klepp Idrettsråd for alle lag i Klepp Kommune.

tirsdag 11. mars 2014

Konstituerende styremøte

Etter årsmøtet i går kveld var 4 styremedlemmer til stede og bestemte at me kjapt måtte ha konstituerende styremøte. Me samlet oss om tirsdag 25. mars kl. 20.00. Møtested Klepp IL’s turnhall.
Formell sakliste får vente, men de som har vært med fra før må bidra med litt kunnskapsoverføring. 

Tenker på arbeidsplan 2014, info om årshjul, manglende vara til styret, repr. idrettskretsting osv.

søndag 2. mars 2014

Årsmøtet - vi får besøk fra Rogaland Idrettskrets

Daglig Leder Rune Røksund i Rogaland Idrettskrets kommer på Årsmøtet i Klepp Idrettsråd og holder et innlegg.

Han vil snakke litt om organisering i et Idrettslag, samt informere om KlubbAdmin som vi må implementere innen 2014.

tirsdag 11. februar 2014

ÅRSMØTE I KLEPP IDRETTSRÅD

ÅRSMØTE I KLEPP IDRETTSRÅD


     10 . MARS 2014 kl 19:30

Vollhallen.

Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
2.   Valg av møteleder
3.   Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen
4.   Valg av sekretær
5.   Årsmelding 2013
6.   Regnskap 2013
7.   Innkomne forslag
8.   Arbeidsprogram for 2014
9.   Budsjett 2014
10. Valg
a.   Leder                                                1 år
b.   Styremedlem                                   2 år
c.   Styremedlem                                   2 år
d.   Varamedlem                                    1 år
e.   Nytt medlem valgkomite                 3 år
f.     Revisorer                                         1 år


Vel møtt!