Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

tirsdag 11. februar 2014

ÅRSMØTE I KLEPP IDRETTSRÅD

ÅRSMØTE I KLEPP IDRETTSRÅD


     10 . MARS 2014 kl 19:30

Vollhallen.

Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
2.   Valg av møteleder
3.   Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen
4.   Valg av sekretær
5.   Årsmelding 2013
6.   Regnskap 2013
7.   Innkomne forslag
8.   Arbeidsprogram for 2014
9.   Budsjett 2014
10. Valg
a.   Leder                                                1 år
b.   Styremedlem                                   2 år
c.   Styremedlem                                   2 år
d.   Varamedlem                                    1 år
e.   Nytt medlem valgkomite                 3 år
f.     Revisorer                                         1 år


Vel møtt!