Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

tirsdag 11. mars 2014

Konstituerende styremøte

Etter årsmøtet i går kveld var 4 styremedlemmer til stede og bestemte at me kjapt måtte ha konstituerende styremøte. Me samlet oss om tirsdag 25. mars kl. 20.00. Møtested Klepp IL’s turnhall.
Formell sakliste får vente, men de som har vært med fra før må bidra med litt kunnskapsoverføring. 

Tenker på arbeidsplan 2014, info om årshjul, manglende vara til styret, repr. idrettskretsting osv.

søndag 2. mars 2014

Årsmøtet - vi får besøk fra Rogaland Idrettskrets

Daglig Leder Rune Røksund i Rogaland Idrettskrets kommer på Årsmøtet i Klepp Idrettsråd og holder et innlegg.

Han vil snakke litt om organisering i et Idrettslag, samt informere om KlubbAdmin som vi må implementere innen 2014.