Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

søndag 18. mai 2014

Bruksavtale Øksnevadhallen

Det har vært møte med Klepp Idrettsråd og Klepp Kommune angående evaluering av bruksavtalen med Øksnevadhallen.

Referat finner du her

onsdag 14. mai 2014

Referat styremøte

Referat fra styremøte 8. mai 2014 finnes online på: https://drive.google.com/file/d/0Bx4Y6tuneTw5RjhtLWxqcHdVTVU/edit?usp=sharing

Styret fanen er oppdatert med kontaktliste for styret i Klepp Idrettsråd for alle lag i Klepp Kommune.