Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

lørdag 28. juni 2014

Referat styremøte

Referat fra styremøte 3. juni 2004 finner du ved å gå til Møtereferat KIR 2014-04.

Treningstider til Klepphallen og Øksnevadhallen er tildelt, se Treningstider 2014-2015.xls for detaljert oversikt.