Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

mandag 29. september 2014

Referat styremøte

Referat fra styremøte 25. september finner du her: Møtereferat KIR 2014-05

Minner om søknadsfrister for søknader om tilskudd (ref  http://www.klepp.kommune.no/skjema-for-tilskot)
- Tilskudd inventar og annet utstyr: 1. oktober
- Tilskudd eliteidrett: 1. oktober

onsdag 24. september 2014

Invitasjon til seminar 16.10

Klepp kommune inviterer til seminar om flerkulturell fritid i Klepp rådhus 16. oktober 18:00-21:00.

Invitasjonen går til ansatte, trenere og frivillige i lag og foreninger i Klepp kommune.

Kommunen ønsker å få til et samarbeid som gjør at integreringsarbeid i kommunen bare blir bedre og bedre.Til det trengs innspill fra de som er involverte i det daglige, og kjenner til hvor de største utfordringene ligger.

Ytterligere informasjon: Invitasjon til seminar om flrekulturell fritid.pdf