Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

onsdag 24. september 2014

Invitasjon til seminar 16.10

Klepp kommune inviterer til seminar om flerkulturell fritid i Klepp rådhus 16. oktober 18:00-21:00.

Invitasjonen går til ansatte, trenere og frivillige i lag og foreninger i Klepp kommune.

Kommunen ønsker å få til et samarbeid som gjør at integreringsarbeid i kommunen bare blir bedre og bedre.Til det trengs innspill fra de som er involverte i det daglige, og kjenner til hvor de største utfordringene ligger.

Ytterligere informasjon: Invitasjon til seminar om flrekulturell fritid.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar