Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

mandag 29. september 2014

Referat styremøte

Referat fra styremøte 25. september finner du her: Møtereferat KIR 2014-05

Minner om søknadsfrister for søknader om tilskudd (ref  http://www.klepp.kommune.no/skjema-for-tilskot)
- Tilskudd inventar og annet utstyr: 1. oktober
- Tilskudd eliteidrett: 1. oktober

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar