Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

torsdag 3. september 2015

Velg inn idrettspolitikere i Klepp kommunestyre

Valget nærmer seg og det skjer mye god valgjobbing i kommunen. Det er bra, og KIR håper dere fortsetter å sørge for at vi får med oss politikere som taler idrettens sak i KleppLast ned valgplakat for Rogaland og Klepp. Denne kan printes ut og henges opp i forbindelse med deres idrettsanlegg. Printes i A3 format og farger.


NIF har også laget en en "tippekupong", som kan deles med medlemmene deres og benyttes å spørre ut, eller kartlegge politikerene.

Som beskrevet i verktøykassen, som dere finner på temasiden Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 på Idrettsforbundets hjemmesider, finnes det en rekke virkemidler dere også kan benytte. Det siste virkemiddelet som er lagt ut er en film som setter fokus på anleggsmangelen og oppfordrer politikerne til å sørge for nok anlegg. Vi håper dere vil bruke denne filmen i møte med politikere og at dere vil spre den via idrettslagets digitale flater. 

Hvordan bruke filmen i sosiale medier:
For direkte avspilling i vindu på facebook og twitter må dere laste filmen ned for så å laste den opp i idrettslagets bruker. Dette gjøres ved å høyreklikke på lenken dere finner på  temasiden Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 og velge lagre som. 

HUSK!
Politisk debatt på Jærhagen Søndag 6. September kl 14:00 Her deltar idretten i Klepp!

Idretten er den største organisasjonen i Klepp, og vi kan virkelig bli med å påvirke hvem som blir valgt inn i Kommunestyret.

torsdag 18. juni 2015

Opptak av nye idrettslag i NIF

Det er innført en ny IT-løsning for opptak av idrettslag.

For idrettslag som vil søke om opptak til NIF så finner man nettsider er det lagd en nye side som beskriver opptaksprosessen hvor brukeren får tilgang til å registrere søknaden online; http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/ (denne linken er også lagt inn permanent på KIR sin nettside under eksterne lenker).

Nå vil også høringsprosessene hos idrettsråd og særidretter løses elektronisk ved at svar på høringer må registreres direkte i SportsAdmin. Idrettsrådet vil bli varslet pr. e-post når det er en ny høring tilgjengelig i SportsAdmin.

mandag 1. juni 2015

Referat styre møte og treningstider

Referat fra styremøte 28. mai: Møtereferat KIR 2015-04

En av sakene på dette møtet var tildeling av treningstider i Klepphallen og Øksnevadhallen. Tildelte treningstider for 2015-2016: Tildeling treningstider 2015-2016

søndag 1. februar 2015

Årsmøte 2014

Tid: 5. mars 2015 kl 19:30

Sted: Klepp Stadion

Jostein Kvernes Salvesen fra Rogaland fylkeskommune kommer til årsmøtet for holde ett innlegg om reglene for spillemidler.

Årsmelding for 2014

Saksliste:

a) Godkjenne de frammøtte representantene
b) Godkjenne innkalling og sakliste
c) Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
d) Årsmelding 2014
e) Revidert regnskap 2014
f) Arbeidsprogram 2015
g) Eventuelle forslag
h) Vedta budsjett 2015
i) Valg
  • Leder for 1 år
  • Nestleder for 2 år
  • Styremedlem for 2 år
  • Styremedlem for 2 år
  • 1. varamedlem styret for 1 år
  • 2. varamedlem styret for 1 år
  • Revisorer
  • Medlem valgkomite for 3 år
  • Varamedlem valgkomite

søndag 18. januar 2015

Referat styremøte

Referat fra styremøte 15. januar finner du her: Møtereferat KIR 2015-01

Dato for årsmøte er satt til 5. mars kl 19.30. Mer informasjon blir lagt ut senere.