Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

søndag 1. februar 2015

Årsmøte 2014

Tid: 5. mars 2015 kl 19:30

Sted: Klepp Stadion

Jostein Kvernes Salvesen fra Rogaland fylkeskommune kommer til årsmøtet for holde ett innlegg om reglene for spillemidler.

Årsmelding for 2014

Saksliste:

a) Godkjenne de frammøtte representantene
b) Godkjenne innkalling og sakliste
c) Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
d) Årsmelding 2014
e) Revidert regnskap 2014
f) Arbeidsprogram 2015
g) Eventuelle forslag
h) Vedta budsjett 2015
i) Valg
  • Leder for 1 år
  • Nestleder for 2 år
  • Styremedlem for 2 år
  • Styremedlem for 2 år
  • 1. varamedlem styret for 1 år
  • 2. varamedlem styret for 1 år
  • Revisorer
  • Medlem valgkomite for 3 år
  • Varamedlem valgkomite