Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

tirsdag 20. september 2016

Siste styremøte

Referat fra siste styremøte: Møtereferat KIR 2016-05.doc
Angående eventuelt-punkt om Grasrotandelen for frivillige organisasjoner, mer informasjon finnes på Norsk Tipping sine sider; https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

mandag 15. august 2016

Invitasjon Oppstartmøte "Kick off" Folkepulsen Klepp

Som tidligere informert, har Klepp kommune, Klepp idrettsråd og Folkepulsen inngått en 2 års samhandlingsavtale.

Klepp Idrettsråd har etablert en styringsgruppe som vil administrere Folkepulsen Klepp.

Folkepulsen Klepp skal nå settes igang, og Dere og Deres idrettslag er herved invitert til Oppstartmøte "Kick Off"

Tid:
Torsdag 1. September 2016 kl 18:00 
Sted:
Klepp Rådhus Kommunestyresalen

Håper Dere kan formidle denne invitasjonen ut til medlemmene deres.
For dere som har egen Nettside eller Facebook profil, hadde det vert flott om dere informerte gjennom disse informasjon mediene også.

Vet dere om eller hører om noen som kan tenke seg å starte opp aktivitet gjennom Folkepulsen, og ikke er knyttet til et idrettslag i dag.....inviter dei! Så skal vi nok få dei tilknyttet et idrettslag.

Anleggs- og aktivitetsundersøkelse 2016

Klepp Idrettsråd gjennomførte våren 2016 en undersøkelse angående anlegg og aktivitet for idrettslaga i Klepp kommune. 17 lag besvarte undersøkelsen.

Resultatet ble presentert for formannskapet 6. juni, og vil gi nyttige innspill til revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2012-2023. Presentasjonen finner du her: Klepp Idrettsråd anleggundersøkelse presentasjon.pptx

Ett mer fullstendig kompendie av svara finnes her: Klepp Idrettsråd anleggundersøkelse kompendie.pptx

søndag 26. juni 2016

Folkepulsen Klepp

Vi vil informere om at Klepp kommune, Klepp idrettsråd og Folkepulsen nå har inngått en 2 års Samhandlingsavtale.

Dere vil alle bli invitert til Oppstartmøte "Kick Off" 1. September 2016 (invitasjon kommer)

Kan dere gjøre oss alle en tjeneste med å gå inn å LIKE Facebook siden til Folkepulsen. Oppfordre også medlemmene deres til å gjøre det samme. Vi får på den måten startet informasjon til mange!

Avtaledokumentet er lagt inn på KleppIR sin hjemmeside under "Avtaler med kommunen"

mandag 13. juni 2016

Sist styremøte, vi traff Klepp Bueskyttere

Sist styremøte var 9. juni og vi møtte Klepp Bueskyttere på banen deres på Orstad ved Frøylandsvannet. Idylliske omgivelser og vi fikk prøveskyte på banen.

Det satses på Folkepulsen, se mer info her fra NIF: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/FOLKEPULSEN/hvem-er-folkepulsen/

Møtereferat: Referat KIR 2016-04.doc

Elfin satte tonenDobbelskyting fra Harald og Karl
Ble noen treff ja

fredag 20. mai 2016

Siste styremøte

Referat fra siste styremøte: Møtereferat KIR 2016-03.doc

En av sakene var tildeling treningstider i Klepphallen og Øksnevadhallen, søknader om treningstid og tildeling finnes her: Tildeling hall 2016 & 17.xlsx

Nevner også spesielt for klubber sak 14-16 hvor det oppfordres til at hvert lag oppnevner en kontaktperson for integreringsarbeid.

mandag 14. mars 2016

Sist styremøte samt informasjon fra årsmøtet

Årsmøtet

Takk til alle for godt oppmøte og engasjement på årsmøtet til Klepp Idrettsråd.

Protokollen fra årsmøtet: 2015 Protokoll Årsmøte Klepp Idrettsråd.pdf

Økonomipresentasjon vist på årsmøtet: Klepp Idrettsråd kommunesammenligning

Sist styremøte

Referat fra styremøte i KIR 10. mars: Møtereferat KIR 2016-02.doc

Minner om søknadsfrist 1. april for søknad om halltid.

søndag 24. januar 2016

Årsmøte 2015

Årsmøtet for Klepp Idrettsråd blir 25. februar på Orre Samfunnshus kl 19.00.


Årsmøte i Klepp idrettsråd for alle laga våre er viktigere enn noen gang. Blir det noe Klepp idrettsråd i framtida eller blir me en del av et Jæren idrettsråd?
Hva betyr kommunereformen for idretten vår? Hva konkret kan me forvente oss av den intensjonsavtalen som nå er underskrevet? Til årsmøtet er ordfører og alle politiske partiers gruppeledere særskilt invitert for å tilkjennegi sine synspunkter. Og det skal bli rikelig med tid til at du får stille dine spørsmål.
Gå ikke glipp av denne muligheten til å få den innsikten du trenger ovenfor dine medlemmer. Ta gjerne med flere fra styret enn de representanter som har stemmerett på årsmøtet. Men husk å gi tilbakemelding om antall som møter av hensyn til servering.

Me forventer at alle aktive lag møter opp. Hjertelig velkommen.

Dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet kan du henvende deg til leder (elfinlea@frisuf.no) eller sekretær (andreas@jontvedt.net).


Saksliste:
a) Godkjenne de frammøtte representantene
b) Godkjenne innkalling og sakliste
c) Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
d) Årsmelding 2015
e) Revidert regnskap 2015
f) Arbeidsprogram 2016
g) Eventuelle forslag
h) Vedta budsjett 2016
i) Valg
 -Leder for 1 år
 -Styremedlem for 2 år
 -Styremedlem for 2 år
 -1. varamedlem styret for 1 år
 -2. varamedlem styret for 1 år
 -Revisorer
 -Medlem valgkomite for 3 år
 -Varamedlem valgkomite

søndag 17. januar 2016

Referat styremøte

Referat fra styremøte 14. januar; Møtereferat KIR 2016-01.doc

Merk at dato for årsmøte er satt til 25. februar, mer informasjon blir lagt ut senere i januar.