Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

søndag 24. januar 2016

Årsmøte 2015

Årsmøtet for Klepp Idrettsråd blir 25. februar på Orre Samfunnshus kl 19.00.


Årsmøte i Klepp idrettsråd for alle laga våre er viktigere enn noen gang. Blir det noe Klepp idrettsråd i framtida eller blir me en del av et Jæren idrettsråd?
Hva betyr kommunereformen for idretten vår? Hva konkret kan me forvente oss av den intensjonsavtalen som nå er underskrevet? Til årsmøtet er ordfører og alle politiske partiers gruppeledere særskilt invitert for å tilkjennegi sine synspunkter. Og det skal bli rikelig med tid til at du får stille dine spørsmål.
Gå ikke glipp av denne muligheten til å få den innsikten du trenger ovenfor dine medlemmer. Ta gjerne med flere fra styret enn de representanter som har stemmerett på årsmøtet. Men husk å gi tilbakemelding om antall som møter av hensyn til servering.

Me forventer at alle aktive lag møter opp. Hjertelig velkommen.

Dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet kan du henvende deg til leder (elfinlea@frisuf.no) eller sekretær (andreas@jontvedt.net).


Saksliste:
a) Godkjenne de frammøtte representantene
b) Godkjenne innkalling og sakliste
c) Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
d) Årsmelding 2015
e) Revidert regnskap 2015
f) Arbeidsprogram 2016
g) Eventuelle forslag
h) Vedta budsjett 2016
i) Valg
 -Leder for 1 år
 -Styremedlem for 2 år
 -Styremedlem for 2 år
 -1. varamedlem styret for 1 år
 -2. varamedlem styret for 1 år
 -Revisorer
 -Medlem valgkomite for 3 år
 -Varamedlem valgkomite

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar