Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

mandag 14. mars 2016

Sist styremøte samt informasjon fra årsmøtet

Årsmøtet

Takk til alle for godt oppmøte og engasjement på årsmøtet til Klepp Idrettsråd.

Protokollen fra årsmøtet: 2015 Protokoll Årsmøte Klepp Idrettsråd.pdf

Økonomipresentasjon vist på årsmøtet: Klepp Idrettsråd kommunesammenligning

Sist styremøte

Referat fra styremøte i KIR 10. mars: Møtereferat KIR 2016-02.doc

Minner om søknadsfrist 1. april for søknad om halltid.