Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

fredag 20. mai 2016

Siste styremøte

Referat fra siste styremøte: Møtereferat KIR 2016-03.doc

En av sakene var tildeling treningstider i Klepphallen og Øksnevadhallen, søknader om treningstid og tildeling finnes her: Tildeling hall 2016 & 17.xlsx

Nevner også spesielt for klubber sak 14-16 hvor det oppfordres til at hvert lag oppnevner en kontaktperson for integreringsarbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar