Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

mandag 15. august 2016

Invitasjon Oppstartmøte "Kick off" Folkepulsen Klepp

Som tidligere informert, har Klepp kommune, Klepp idrettsråd og Folkepulsen inngått en 2 års samhandlingsavtale.

Klepp Idrettsråd har etablert en styringsgruppe som vil administrere Folkepulsen Klepp.

Folkepulsen Klepp skal nå settes igang, og Dere og Deres idrettslag er herved invitert til Oppstartmøte "Kick Off"

Tid:
Torsdag 1. September 2016 kl 18:00 
Sted:
Klepp Rådhus Kommunestyresalen

Håper Dere kan formidle denne invitasjonen ut til medlemmene deres.
For dere som har egen Nettside eller Facebook profil, hadde det vert flott om dere informerte gjennom disse informasjon mediene også.

Vet dere om eller hører om noen som kan tenke seg å starte opp aktivitet gjennom Folkepulsen, og ikke er knyttet til et idrettslag i dag.....inviter dei! Så skal vi nok få dei tilknyttet et idrettslag.

Anleggs- og aktivitetsundersøkelse 2016

Klepp Idrettsråd gjennomførte våren 2016 en undersøkelse angående anlegg og aktivitet for idrettslaga i Klepp kommune. 17 lag besvarte undersøkelsen.

Resultatet ble presentert for formannskapet 6. juni, og vil gi nyttige innspill til revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2012-2023. Presentasjonen finner du her: Klepp Idrettsråd anleggundersøkelse presentasjon.pptx

Ett mer fullstendig kompendie av svara finnes her: Klepp Idrettsråd anleggundersøkelse kompendie.pptx