Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

tirsdag 20. september 2016

Siste styremøte

Referat fra siste styremøte: Møtereferat KIR 2016-05.doc
Angående eventuelt-punkt om Grasrotandelen for frivillige organisasjoner, mer informasjon finnes på Norsk Tipping sine sider; https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen