Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

torsdag 1. juni 2017

Referat styremøte, mai 2017

Referat fra forrige styremøte i KIR: 23.05.2017

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar