Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

søndag 26. juni 2016

Folkepulsen Klepp

Vi vil informere om at Klepp kommune, Klepp idrettsråd og Folkepulsen nå har inngått en 2 års Samhandlingsavtale.

Dere vil alle bli invitert til Oppstartmøte "Kick Off" 1. September 2016 (invitasjon kommer)

Kan dere gjøre oss alle en tjeneste med å gå inn å LIKE Facebook siden til Folkepulsen. Oppfordre også medlemmene deres til å gjøre det samme. Vi får på den måten startet informasjon til mange!

Avtaledokumentet er lagt inn på KleppIR sin hjemmeside under "Avtaler med kommunen"

mandag 13. juni 2016

Sist styremøte, vi traff Klepp Bueskyttere

Sist styremøte var 9. juni og vi møtte Klepp Bueskyttere på banen deres på Orstad ved Frøylandsvannet. Idylliske omgivelser og vi fikk prøveskyte på banen.

Det satses på Folkepulsen, se mer info her fra NIF: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/FOLKEPULSEN/hvem-er-folkepulsen/

Møtereferat: Referat KIR 2016-04.doc

Elfin satte tonenDobbelskyting fra Harald og Karl
Ble noen treff ja