Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

Tilskudd

Klepp kommuneViktige frister


  • Driftstilskot til kultur- og fritidsaktivitetar: 1. mars
  • Tilskot til investeringar i kulturanlegg: 1. okt
  • Momskompensasjon idrettsanlegg: 1. mars