Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

torsdag 1. mars 2018

Dokumenter årsmøte 2017

Viser til tidligere innkalling til årsmøtet LINK.

Det er laget et dokument som inneholder informasjon relatert til årsmøtet. Dokumentet inneholder saksliste, årsmelding, regnskap og budsjett, samt arbeidsprogram 2018, LINK.

Rapport for Folkepulsen Klepp er også tilgjengelig:
- Rapport
- Brosjyre: Bli med Engelsk, Bli med Farsi og Bli med Somali