Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

mandag 15. august 2016

Anleggs- og aktivitetsundersøkelse 2016

Klepp Idrettsråd gjennomførte våren 2016 en undersøkelse angående anlegg og aktivitet for idrettslaga i Klepp kommune. 17 lag besvarte undersøkelsen.

Resultatet ble presentert for formannskapet 6. juni, og vil gi nyttige innspill til revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2012-2023. Presentasjonen finner du her: Klepp Idrettsråd anleggundersøkelse presentasjon.pptx

Ett mer fullstendig kompendie av svara finnes her: Klepp Idrettsråd anleggundersøkelse kompendie.pptx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar