Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

onsdag 4. oktober 2023

Referat styre møte

 Hei, se vedlagte referat fra styremøte 03.10.2023

Referat 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar