Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

torsdag 18. juni 2015

Opptak av nye idrettslag i NIF

Det er innført en ny IT-løsning for opptak av idrettslag.

For idrettslag som vil søke om opptak til NIF så finner man nettsider er det lagd en nye side som beskriver opptaksprosessen hvor brukeren får tilgang til å registrere søknaden online; http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/ (denne linken er også lagt inn permanent på KIR sin nettside under eksterne lenker).

Nå vil også høringsprosessene hos idrettsråd og særidretter løses elektronisk ved at svar på høringer må registreres direkte i SportsAdmin. Idrettsrådet vil bli varslet pr. e-post når det er en ny høring tilgjengelig i SportsAdmin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar